Fasyal Distorsiyon

Fasyal Distorsiyon

Fasyal Distorsiyon

Fasyal Distorsiyon Modeli ile her gün tedavi ettiğimiz hastalarımızda gözlemlediğimiz ve günümüz tıbbında insanların birçoğunu ameliyata kadar götürebilen bel, boyun, omuz, kalça ve diz ağrılarının yanı sıra, burkulma, incinme, çekilme gibi spor faaliyetleri esnasında meydana gelen sakatlanmalar da tedavi edilebilmektedir. Farklı türden baş ağrıları, vücudun değişik yerlerinde oluşan karıncalanma ve uyuşukluklar gibi, klasik tıpta psikosomatik olarak addedilen birçok rahatsızlık yine bu yöntemle başarıyla tedavi edilebilmektedir.

Fasya (Bağ Dokusu) Nedir?

Latince kökenli bir kelime olup, “baḡ, bant, şerit“ anlamına gelir. Geniş anlamda bedendeki tüm dokuları sarmalayan ve birbirine baḡlayan gerilim aḡını oluşturan dokudur.

Fasyanın Fonksiyonu Nedir?

Nosisepsiyon

Propriyosepsiyon

Koordinasyon

Gerilim İletimi

Taşıma ve Besleme Fonksiyonu

Mekanotransdükyson

Teşhis

Ağrı Vücut dili: bilinçaltı el, kol, ayak ve bendle yapılan jestler

Sözlü (verbal) subjektif anlatım: anamnez, rahatsızlığın gelişimi, kaza durumları vs.

Klinik muayene: spesifik hareket ve yükleme testleri